Papa Fransisko atura
Igitambo cy’Ukaristiya

Nyirubutungane Papa Fransisko, mu Gitambo cya Misa yatuye kuri kuri uyu wa Gatanu tariki ya 15 Gicurasi 2020, yibukije ko kuri iyi ya 15 Gicurasi buri mwaka[1] ari umunsi Mpuzamahanga wagenewe urugo (umuryango). Mu gutangira icyo Gitambo cya Misa yasabye gusabira ingo kugira ngo zimakazwemo umutima w’urukundo, ubwubahane n’ubwigenge.


[1] Twibutse ko kuva mu mwaka wa 1980, ariho Umuryango w’Abibumbye (ONU) watangiye kwita ku bibazo birebana n’urugo (umuryango). Mu mwaka wa 1983, inama yita ku bibazo by’ubukungu n’imibanire, ibisabwe na Komisiyo idasanzwe yita ku iterambere ry’imibanire mu nama yayo ya 28, yemeje umwanzuro urebana n’umwanya urugo ufite mu nzira y’iterambere rirambye. Maze kuwa 29 Gicurasi 1985, iyo nama yita ku bibazo by’ubukungu n’imibanire isaba, mu nama yaguye y’Umuryango w’Abibumbye, ko mu ngingo z’ibyigwa hajyamo ingingo igira iti “Uruhare w’Ingo mu iterambere

achieve sexual satisfaction. Psychosocial factors related to cialis online assessment prior to the treatment of ED and regular.

. Nyuma yaho, kuwa 7 Ukuboza 1987, bisabwe na Komisiyo ishinzwe iterambere mu by’imibanire mu nama yayo ya 30 ndetse n’Inama yita ku bibazo by’ubukungu n’imibanire ubwayo, mu nama yayo isanzwe yo kuwa 28 Gicurasi 1987, mu mwanzuro numero E/RES/1987/42 (Résolution E/RES/1987/42), yararikiye “Ibihugu byose kugira icyo bivuga ku itangazwa ry’umwaka mpuzamahanga w’Ingo”. “Umwaka mpuzamahanga w’umuryango” (Année Internationale de la Famille) watangajwe, mu mwaka wa 1989, n’Umuryango w’Abibumbye mu nama yayo isanwe yo kuwa 9 Ukuboza 1989, mu mwanzuro numero A/RES/44/82.

Mu mwaka wa 1993, Inama isanzwe y’Umuryango w’abibumbye, mu mwanzuro wayo numero A/RES/47/237, niho yatangaje ko buri mwaka ku itariki ya 15 Gicurasi, hazajya hizihizwa “Umunsi mpuzamahanga w’ingo”

Mu Nyigisho ye ya Misa, Papa Fransisko, yagarutse ku mubano wacu n’Imana ukwiye kuyoborwa na Roho Mutagatifu, tukemera kugengwa n’Imana, kuko umubano wacu na Yo ushingiye ku rukundo idukunda, ku bucuti yifuza kugirana natwe.

Papa Fransisko, ahereye ku Isomo rya mbere ryo mu Byakozwe n’intumwa (Intu 15, 22-31), yagaragaje ko intumwa zayoborwaga na Roho Mutagatifu mu gihe cyo gufata ibyemezo byabaga bikeneye ibisubizo; ati “ahari Roho Mutagatifu nta kunangira kuhaba”.

Nyirubutungane Papa kandi, ahereye ku Ivanjili yari iteganyijwe uyu munsi (Yh 15, 12-17), yibukije ko “Imana idukunda nta kiguzi”

inevitable result of aging, and communication is needed1 2 3 4 5 buy cialis usa.

. Papa ati: “Umubano wacu n’Imana, umubano wacu na Yezu…, ni umubano utagira ikiguzi! Nk’uko Yezu yabibwiye abigishwa be ati ‘Muri inshuti zanjye’ (Yh 15, 14). Ati ‘Jye sinkibita abagaragu, ahubwo mbise inshuti’ (Yh 15, 15). Ati ‘Si mwe mwantoye, ahubwo ni Jye wabatoye’ (Yh 15, 16). Ibyo byose nta kiguzi”

Nyirubutungane Papa Fransisko, yasoje inyigisho ye, yifuza ko twasaba Nyagasani kugira ngo adufashe gushishoza imbuto zigaragaza ubuntu bw’Imana mu Ivanjili no kuturinda kunangira umutima binyuranyije n’Ivanjili, kandi ikaturinda ko roho zacu zanangira kuko bitubuza ubwigenge.

Nyirubutungane Papa Fransisko

Ibyifashishijwe:

  • Urubuga rwa Vatikana: https://www.vatican.va/ Inyigisho ya Papa
  • Urubuga rw’umuryango w’Abibumbye: https://www.un.org/ Journée Internationale des Familles

Byegeranyijwe na:

Padiri Dieudonné UWAMAHORO

Komisiyo ishinzwe Uburyo bw’Itumanaho n’Ibikorwa Ndangamuco muri Diyosezi ya Kibungo

Facebooktwitterlinkedininstagramflickrfoursquaremail
#

Comments are closed