L’attribut alt de cette image est vide, son nom de fichier est RAPORO-2018-2019_0001-791x1024.jpg.

RAPORO Y’IBYAKOZWE MURI KOMISIYO YA KATESHEZI MU MWAKA WA 2018-2019.

IBYARI BITEGANIJWE GUKORWA MURI  UYU  MWAKA W’UBWIGISHWA WA  2018-2019
 1. Inama n’Abakuru b’Abakateshisti ba za Paruwasi.kabiri mu mwaka
 2. Guhuza Abafasha b’Abakateshiti muri za Paruwasi rimwe mu mwaka.
 3. Amahugurwa y’abakateshisti bose  ba Diyosezi.
 4. Gusura Abigishwa n’Abakateshisti muri Santarali  cyangwa Sikirisale aho  bigishirizwa rimwe mu mwaka.
 5. Inama ya Komisiyo ya Kateshezi  muri Diyosezi  kane  mu mwaka.
 6. Inama ziteganywa  mu rwego rw’igihugu gatatu mu mwaka.
 7. Gusura Abakateshisti n”Ababenevole ba Paruwasi. ku munsi w’inama rimwe mu mwaka.
 8. Kwifatanya n’Abakateshisti mu byago  cyangwa mu byishimo bagize aho byabaye.
 9. Guhimbaza Umunsi mukuru wa Petero na Pawulo kuwa 29 / Kamena /2019.
 10. Guhuza Abakuru b’Imiryangoremezo na ba Santarali mu gikorwa cyo kubungabunga no kwita kubigishwa bacu, babakurikirana  aho bari.
 11. Gutegurira Amasakramentu y’ibanze abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye yegereye Katedrale.

I. INAMA N’ABAKURU  B’ABAKATESHISTI BA  ZA PARUWASI:

 1. Kuwa 25/09/2018:   INAMA ITANGIRA UMWAKA W’UBWIGIHWA

Inama yahuje Abakuru b’Abakateshisti ba  Paruwasi za Diyosezi  yabereye muri Centre Saint Joseph,  yafunguwe  na Nyiricyibahiro Musenyeri Antoni Kambanda, Umuyobozi wa Diyosezi ya Kibungo, Archévêque wa Archidiocèse ya Kigali. Nyuma y’isengesho, yashimira Abakateshisti, ubwitabire n’ubwitange bagaragaza mu butumwa bakorera mu maparuwasi.  Musenyeri yasabye ko ibikorwa byose biteganijwe uyu mwaka, bigomba kwibanda cyane ku  Igenemigambi ry’umwaka wa 2018-2019:

 • Iyogezabutumwa rishingiye ku muryango, wita cyane ku bana , ukabatoza iyobokamana bakiri bato bakarikurana.
 •  Iyobokamana nirishinge imizi mu ngo z’abakristu, bakangurirwe gukunda guhimbaza Ijambo ry’Imana,  kurisomera hamwe, gusengera hamwe, no kubitoza abana mu ngo.  Kateshezi y’ibanze ku bana nibe ishingiro ry’ubukristu nyabwo mu buzima no mu mikurire yabo. Yakomeje abasaba kurushaho kwamamaza Ijambo ry’Imana bita ku rubyiruko, barukundisha Imana n’ibyayo, no  kugira imibereho irangwa n’ubukristu.
 • Kumenya abana bavuka mu miryango y’ababana barishyingiye bakifungira amasakramentu, gufasha  abana  babavukaho  ntibajye bajarajara mu madini n’amatorero   babona impande za bo, gufasha ababyeyi babo kugarukamu murongo mwiza bagarukira Imana.     Musenyeri yamaze gutanga izi mpanuro  ajya gukomeza izindi gahunda.

GUSANGIRA UKO UMWAKA W’UBWIGISHWA  WAGENZE  WA 2017-2018:

Buri mukateshisti yasangije bagenzi be uko umwaka w’ubwigishwa wagenze muri Paruwasi iwabo. Twasanze mu maparuwasi byaragenze neza, Batisimu yatanzwe kuri Pasika cg mu gihe cya Pasika, nkuko byifujwe,  uretse Paruwasi enye zahisemo  kuyatanga  mu gihe zishakiye  zahisemo. Ikibazo kigikomeye mu guhuza ngo tugendere hamwe  nka Diyosezi ni abatubahiriza Imihango ikorerwa Abigishwa, ngo ikorerwe igihe cya yo uko bitegenijwe.

ISURWA  RY’ABAKATESHISTI  N’ABIGISHWA  KU MASHURI  IWABO:

Hasuwe Paruwasi za Duwayene ya Rusumo, Paruwasi yasuriwe amasantarali atatu, muri rusange  baritabiriye bishimishije, Abigishwa n’Abakateshisti barabyishimye.  Imyifatire y’abigishwa:  hamwe irashimwa kuko batoye umuco mwiza wo kugira ubwitonzi mu isomo bagakurikira. Ahandi iranengwa kuko harimo gukubagana, gusakuza, gusohoka, uko biboneye ku buryo bugayitse. Nyuma y’iri surwa  ibisabwa  ni ibi bikurikira:

Umukateshisti muri Kiteshezi atanga yihatire kubanza kurema umutuza mu bigishwa be,  mbere y’uko binjira,  kwihatira kuwukomeza  mu  isomo rye ryose, kurinda Abigishwa be gusohoka uko  bishakiye  mu gihe isomo ritangwa.

INDANGAGACIRO Z’UMUKATESHISTI:

Nyuma yo kubiganiraho bihagije, twasanze Umukateshisti mu butumwa bwe arangwa: n’Ubunyangamugayo muri byose no kwiyakira uko ari, kwirinda ubuhemu mu byo  ashingwa byose, cyane  ibibazo by’amafranga amunyuzwaho nyuma akazimira.

Intego y’umwaka w’ubwigishwa  wa  2018 – 2019: “Uko yezu yakuraga niko yungukaga ubwenge n’igihagararo, anyuze Imana n’abantu” Lk 2,  52

Iy’ Insanganyamatsiko:  idutumirira twese gufasha abana gukura bunguka ubwenge bumenya Imana kurushaho, no kwigiremo igihagararo cyinyuze  Imana  n’abantu.

2. Kuwa 24/06/2019: INAMA ISOZA UMWAKA W’UBWIGISHWA WA 2018-2019.

Abakuru b’Abakateshisti ba Paruwasi zigize Diyosezi, bakoze inama isoza umwaka w’ubwigishwa.  Gusubiza amaso inyuma, byafashije kubona ko hari byinshi byakosoretse uyu mwaka. Imihango y’Abigishwa yarakozwe hafi y’amaparusi yose ya Diyosezi kandi Batisimu yatanzwe kuri Pasika.

  II  GUTEGURIRA AMASAKRAMENTU ABANYESHURI MU MASHURI MAKURU :

Abanyeshuri bo mu mashuri makuru ASPEK,APRC, bateguriwe Amasakramentu y’ibanze:  Batisimu, Ugukomezwa, Ukaristiya, inyigisho  baziherewe  kuri Katedrale, Amasakramentu bayaherewe hamwe n’abateguriwe  ku ishuri ry’i Kabare, nyuma y’umwiherero wahurijwemo   ku  ishuri ry’i Kabare. Le 28/09/2018: Ubwo Ishuri rikuru ry’i Kabare ryahimbazaga Mutagatifu Yohani Pawulo wa II,  nibwo Amasakramentu Batisimu, Ugukomezwa, n’Ukaristiya  yatanzwe ku banyeshuri bateguwe: i Kabare, ASPEK  na APRC.   Musenyeri Antoni Kambanda Umushumba wa Diyosezi ya Kibungo, ubu wagizwe Archévêque wa Kigali, niwe wayoboye Igitambo cya Misa. Uyu munsi mukuru waranzwe n’ibyishimo mu kigo cy’ishuri i  Kabare,  cyane ku banyeshuri bahaherewe amasakramentu y’ibanze , ababyeyi baje  ari  benshi gushyigikira abana babo.

III. GUHUZA ABAFASHA B’ABAKATESHISTI BA  PARUWASI ZA DIYOSEZI :

Igikorwa cyo guhuza abafasha b’abakateshisti ba z  Paruwasi za Diyosezi, bakitoramo  komite izajya ibahuza muri Paruwasi, bagashobora kumenyana kurushaho,  gushyira hamwe ; gushyigikirana  nkabahuje, no  kwiyumva  mu butumwa bw’abafasha babo Abakateshisti. Kuganira k’uby’ubuzima nyobokamana mu ngo zabo, zigomba kuba intangarugero mu z’indi,   ngo z’abakristu , no mu miryangoremezo batuyemo, iyobokamana rwigishwa rigere mu ngo rihashinge imizi ihamye, abana batozwe  bakiri bato  umuco mwiza w’abakristu  wo gusengera hamwe, gusomera hamwe Ijambo ry’Imana, kurikunda, kuriha icyubahiro gikwiye, kurisangira n’ab’abagenderera. bawukurane kandi  ubacengeremo.

Imiryango w’Abakateshisti ni iy’ibanze mu kwitabwaho ngo iyobokamana ry’ukuri riyishingemo imizi, biri mubishishikaje kugira ngo intego  yo kwita kuburere nyobokamana bw’abana bugerweho, mubufatanye bwiza bw’abakateshisti n’abafasha babo mu ngo iwabo no mu muryangoremezo batuyemo. 

Uko Paruwasi zasuwe, Abafasha b’Abakateshisti bakitorera komite izajya ibahuza :

Kuwa 09/10/2018:    PARUWASI    MUSAZA:

Amazina yabagize Komite yatowe muri Paruwasi Musaza:

 1. Umuyobozi : Agnès  MUKASHEMA  wa  Santarali    Rwantonde.
 2. Uwungirije : Valensi  RUTAGANIRA  wa  Santarali   Musaza
 3. Umwanditsi :   Séraphine  MUREKATETE  wa   Santarali   Curazo
 4. Umubitsi :    Aurélie    KAYITESI   wa     Santarali   Musaza

Abajyanama :

 1. Kazimili  MUSONERA  wa  Gacuba  Santarali  Musaza
 2. Thacienna  NYIRANTOYINJANGWE  wa  Karuhandagaza wa Santarali   Nyakiriba

Kuwa 02 / 11 / 2018:   PARUWASI GASHIRU (mbere ya saa sita )

Amazina yabagize komite yatowe muri Gashiru:

 1. Umuyobozo :     Florence      UZAMUKUNDA wa  Santarali    Gashiru
 2. Umwungiriza : Généviève   MUKAMAZIMPAKA  wa  Santarali   Rushenyi
 3. Umwanditsi :   Alphonsine  YANKURIJE   wa     Santarali    Kabare
 4. Umubitsi :   Espérance  MUKARUBAYIZA   wa   Santarali   Gashiru

Abajyanama :

 1. Marie-Jeanne   MUKAMANAwa     Santarali    Ntaruka
 2.  Françoise    UWINGENEYE  wa    Santarali    Gashiru

Kuwa   02 / 11 / 2018 : PARUWASI  GISHANDA  (nyuma ya saa sita)

Amazina y’abagize  komite  muri Paruwasi Gishanda :

 1. Umuyobozi : Thacienna   MUKANDANGA   wa   Santarali  Nkondo
 2. Umwungiriza :  Deyikola  MUTUYIMANA  wa   Santarali   Cyarubare
 3. Umwanditsi :   Ange  Marie Louise  NYIRAHABIMANA  wa  Santarali  Gishanda
 4. Umubitsi : Elizabeth  MUKANDEZE  wa  Santarali   Gishanda

Abajyanama : 

 1.  Donata  NZAMUKOSHA  wa  Santarali     Mukoyoyo
 2. Pelagie  NYIRANTIYAMIRA  wa   Santarali  Gishanda

Kuwa 06/11 / 2018 : PARUWASI  RUHUNDA

Amazina y’abagize komite yatowe muri Paruwasi Ruhunda :

 1. Umuyobozi : Violette  MUKARUSANGA    wa  Santarali 
 2. Umwungiriza :  Eugénie UWAMBAYINGABIRE  wa  Santarali
 3. Umwanditsi :  Charlotte  MASENGESHO   wa  Santarali
 4. Umubitsi :  Chantal  NAGAFERO  wa   Santarali

Kuwa  08/11/2018 : PARUWASI KIYANZI

Abafasha b’Abakateshisti bitoyemo Komite izajya ibahuza ukwabo :

 1. Umuyobozi : Francine  NIYITEGEKA   wa  Santarali     Kimesho
 2. Umwungiriza : Verediyana  MUKANYANDWI  wa Santarali  Kameya
 3. Umwanditsi :   Théogène TURINUMUKIZA  wa Santarali   Kimesho
 4. Umubitsi :   Angélique  MUKAMUGANGA   wa   Santarali  Kimesho

Abajyanama :

 1. Marie Vestine  MUKANGWIJE  wa  Santarali
 2. Abeli   IYAMUREMYEwa Santarali

Kuwa 13 / 11 / 2018:  PARUWASI NYARUBUYE   (mu  gitondo)

Komite y’Abakateshisti yatowe:

 1. Umuyobozi:  Angélique KABAGENI  wa Santarali   Kankobwa
 2. Umwungirije :  Anasthase  MAKUZA  wa  Santarali   Nyabitare
 3. Umwanditsi :  Dianne  UWAMAHORO  wa  Santarali   Kankobwa
 4.  Umubitsi :  Veredianna  MUKAPEREZIDA wa Santarali   Mushikiri

Abajyanama:

 1. Saverina   NYAGAHOZA  wa  Santarali   Nyarubuye
 2. Bernadette   NTAMAKIRIRO  wa  Santarali   Nyarubuye

Kuwa 13 /11 /2018 :     PARUWASI RUKIRA :   (nyuma ya saa  sita)

Komite yashyizweho guhuza abandi :

 1. Umuyobozi : Eldebrand  GATERA  wa  Santarali  Rukira
 2. Uwungirije : Emile NDIKUBWIMANA  wa  Santarali    Rukira
 3. Umwanditsi :  Liberata MUJAWAYEZU  wa  Santarali  Gituku
 4. Umubitsi  :   Bertilda  UWIMANA     wa    Santarali   Bisagara

Abajyanama:

 1. Ernestine   MUKANTABANA   wa  Santarali   Rukira
 2. Sophie  MUKAGASANA  wa      Santarali   Bisagara

Kuwa 14 /11 /2018 : PARUWASI  ZAZA

Komite yatowe guhuza abandi :

 1. Umuyobozi : Adrayida UWINGENEYE  wa  Santarali  Gatare
 2. Umwungiriza : Vestine  UWAMARIYA   wa  Santarali  Zaza
 3. Umwanditsi :  Elizabeth  MUSANIWABO  wa  Santarali   Zaza
 4. Umubitsi :   Alphonsine  MUKAGOMBANIRO   wa  Santarali  Sangaza

Abajyanama:

 1.  Gaspard   NDUWIMANA   wa  Santarali  Nyange
 2. Raurent    RWAKAGABO  wa Santarali  Gatare

Kuwa  15 / 11 / 2018 : PARUWASI  RUSUMO (mbere  ya saa sita)

Komite yatorewe  guhuza abandi :

 • Umuyobozi: Koleta    MUKAGASANA   wa  SantaraliKigongi  
 • Umwungiriza: Emerita MUKASINE   wa   Santarali      Kigongi
 • Umwanditsi: Félicité   MUKANDISABIYE wa  Santarali Nyamugari
 • Umubitsi :     Vestine MUKASHYAKA   wa  Santarali   Kigongi

Kuwa 15/11/2018 :   PARUWASI   KIREHE  (nyuma saa sita)

Komite y’abafasha b’Abakateshiste :

 1. Umuyobozi : Léonilla  NYIRABARINDA    wa  Santarali Rugarama
 2. Umwungiriza :  Josephine  NYIRABAKINA  wa  Santarali  Kirehe
 3. Umwanditsi : Yudensi    MUSABYIMANA   wa  Santarali  Nyabigega
 4. Umubitsi : Grâce  MUSABYIMANA  wa  SantaraliKirehe

Abajyanama:

 1. Honorine  MUSHIMIYIMANA   wa   Santarali   Gatore
 2. Jacquéline  MUKAMUSANGWA  wa  Santarali  Kigina

Le 20 /11 /2018 :   PARUWASI  RWAMAGANA  ( mbere ya  saa  sita)

Komite yatorewe  guhuza  abandi :

 1. Umuyobozi : Oliva Bazarama wa  Santarali  ya  ruramira
 2. Umwungirije : Béatha  Mukantibimenya wa  Santarali  ya   Ruramira
 3. Umwanditsi : Eugénie  Mukashema  wa Santarali ya  Rwamagana
 4. Umubitsi : Valantine  Niragire  wa  Santarali ya Mwurire

Le 20 /11/2018 : PARUWASI MUNYAGA  (nyma ya saa sita)

Komite yashyizweho

 1. Umuyobozi :  Gaspar   TUYISENGE   wa  Santarali  Kirwa
 2. Umwungiriza  :  Josianne  NYIRANGENDAHIMANA  wa   Santarali   Kirwa
 3. Umwanditsi  :   Venantie  MUKABAGORORA  wa  Santarali
 4. Umubitsi :   Jean Batispte   NIYIKORA   wa   Santarali

Abajyanama :

 1. Immaculée  BENIMANA  wa  Santarali
 2. Etienne  MUTERASHYA   wa   Santarali
 3. Nohella  NYIMAJYAMBERE   wa   Santarali

Le 22/11/2018 : PARUWASI   MUKARANGE  (mbere  ya saa sita )

Amazina y’abatowe:

 1. Umuyobozi : J.B.  KAREMERA  wa   Santarali  MURAMBI
 2. Uwungirije :  Liberata  MUKANDAYISENGA  wa  Santarali  Shyogo
 3. Umwanditsi : Céline  MUKASINE  wa Santarali  Mukarange
 4. Umubitsi : Annonciata MUKANDAYISENGA wa Santarali  Shyogo

Abajyanama :

 1. Eugénie   MUKESHIMANA  wa Santarali
 2. J.Berchumas MURENGERANTWARI wa Santarali

Kuwa   22 / 11/ 2018 : PARUWASI   KABARONDO  (nyuma  ya  saasita)

Amazina y’abatowe :  

 1. Thérèse  BYUKUSNGE  wa Santarali  Nyagasambu
 2. Anysie NIYIRORA wa Santarali  Kabarondo
 3. Aphrodis NKURUNZIZA  wa  Santarali  Nyagasambu
 4. Claudine  UWAMBAJIMANA  wa Santarali  Rwinkwavu

Abajyanama :  

 1. Solange  UMUTONI  wa  Santarari   Nyagasambu
 2. Marceline  NIYODUSENGA   wa  Santarali   Bisenga

Kuwa  25/11/2018 : PARUWASI  CATHEDRALE  KIBUNGO :

Amazina  y’abatowe :

 1. Umuyobozi : Innocent  HABYARIMANA wa  Santarali Kibungo
 2. Umwungirije : Anastase  HABYARIMANA wa  Santarali  Kibungo
 3. Umwanditsi :              Pelagie  UWAMARIYA   wa Santarali  Remera
 4. Umubitsi :   Eurelie  MUKANDANGA  wa   Kibaya

Abajyanama :

 1. Sylvestre   NDIKUMWENAYO  wa   Santarali   Gasetsa
 2. Marie   MUKAMBONEKO  wa   Santarali  Remera

Kuwa  27/11/2018 : PARUWASI  GAHARA 

Amazina y’abatowe :

 1. Umuyobozi : Donatiana  NYAMVURA  wa  Santarali    Gahara
 2. Umwungirije : Françoise  NTAGISANAYO   WA Santarali  Mugogo
 3. Umwanditsi : Fébronia NIKUZE  wa Santarali  Gashongora
 4. Umubitsi : Epiphanie  MUKAMANZI  wa  Santarali Mugogo.

Abajyanama :

 1. Liberata  MUKAMURINDWA wa  Santarali Mugogo
 2. Alegisiya  MUHAWENIMANA wa Santarali Gahara

Kuwa 27/11/2018 : PARUWASI YA BARE

Amazina y’abatowe :

 1. Umuyobozi : Francine   UMUTESI  wa  Santarali  Kabare
 2. Umwungirije : Evodiya   MUKANDAYISENGA  wa  Santarali  Murinja
 3. Umwanditsi:   Anatanayeli   NDAGIJE   wa  Santarali   Kibare
 4. Umwanditsi :   Albertine   UWIMPUHWE wa  Santarali  Bare

Abajyanama :

 1. Léontina  MUKAHIGIRO wa  Santarali   Kibare
 2. Félix  NTIRENGANYA WA  Santarali  Bare

Kuwa 28/11/2018: PARUWASI  RUKARA

Amazina y’abatowe :

 1. Umuyobozi : Jacquéline  TUYISENGE  wa Santarali  Nyawera
 2. Uwungirije : Faustin MAZIMPAKA  wa Santarali   Nyawera
 3. Umwanditsi : Josephine NYIRANZABAHIMANA wa Santarali Ryamanyoni
 4. Umubitsi : Dansilla  MUKARUGINA  wa Santarali   Rukara

Abajyanama :

 1. François GAKWERERE    wa  Santarali Kawangire
 2. Marie  Justine  MUKANYANDWI  wa Santarari  Rwinsheke.

Kuwa  20/12/2018 : PARUWASI RUKOMA

Amazina yabatowe :

 1. Umuyobozi : Verediyana  NYIRAHARERIMANA
 2. Uwungirije : Veneranda  MUKANYUMBAYIRE
 3. Umwanditsi: Ernestina  MUSABYEMARIYA
 4. Umubitsi : Angélique  UZARAMA

Abajyanama :

 1. Marita  MUSHIMIYIMANA
 2. Prisca  MUKAMUVUNYI

Kuwa 20/12/2018: PARUWASI   KANSANA

Amazina y’abatowe :

 1. Umuyobozi : Célestin NSENGIYUMVA wa Santarali  Musya
 2. Uwungirije : Michel  UWAYEZU wa  Santarali Kigarama
 3. Umwanditsi : Emmanuel UWIMANA  wa Santarali  Kigarama
 4. Umubitsi : Saverina  MUKANTABANA  wa Santarali Kigarama

Abajyanama :

Déliphine  IRAGENA  wa  Santarali   Kansana

IV.  AMAHUGURWA Y’ABAKATESHISTI BA DIYOSEZI:

Kuwa  02-07/12/2018 : Amahugurwa y’Abakateshisti ba Diyosezi   muri lyce de  Zaza.

V  INAMA ZITEGURWA  MU RWEGO  RW’IGIHUGU :

Ku cyicaro cya CEPR niho hakorewe inama eshatu mu mwaka z’abashinzwe Iyobokamana mu mashuri na Gatigisimu igenewe Abigishwa muri za Diyosezi za Kiliziya y’Urwanda .

VI. INAMA YA KOMISIYO ZA     KATESHEZI:

Hakozwe inama 4 za Komisiyo ya Kateshezi

 • Inama yakozwe yo kuwa 13/05/2019
 • Inama yakozwe yo kuwa 24/08/2019.

VII. GUSURA ABIGISHWA N’ABAKATESHISTI KU MASHURI Y’UBWIGISHWA :

Gusura abigishwa ni igikorwa gikomeye kandi kigamije ibi bikurikira:

 • Gushishikariza abigishwa gukunda ubwigishwa no gukurikira nezainyigisho zose zibagenewe, zateguwe na Kiliziya Gatolika mu bwigishwa batangiye.
 • Gusobanurira no gukundisha Abigishwa Kiliziya Gatolika bifuza kwinjiramo.
 • KwerekaAbigishwauburyo iby’iwacu muri Kiliziya Gatorika bitandukanye n’iby’ahandi mu matore n’amadinibabona aturanye na bo.
 • Kuba hafi y’abakateshisti mu butumwa butoroshye bakorera mu maparuwasi yabo.
 • Gushishikaza abakateshisti ngo bakore ubutumwa bakomeye, badacika intege kandi bakore bizeye uwo bakorera bazi neza ko ari kumwe na bo.

Kugeza ubu amashuri y’ubwigishwa amaze gusurwa mu maparuwasi ya Diyosezi ni  60.  Muri buri Paruwasi amashuri y’ubwigishwa amaze gusurwa ni 3.  Igikorwa cyo gusura abigishwa kizakomeza, gikomereze ku batarasurwa ba buri Paruwasi.

Le 09/02/2019 : PARUWASI  KIBUNGO  KATEDRALE :  

Muri Santarali Sakara ya II : Abanyeshuri : Ukaristiya ya 1 ni 13, Batisimu ni30,Ugukomezwa  ni 33, bose ni 76.  Basuwe bashyigikiwe n’abakateshisti babategura  harin’umukritu  1,  umucungamutungo  wa  Santarari.

Muri santarali  sakara I : Abanyeshuri : Abanyeshuri : Ukaristiya ya 1 ni 23, Batisimu ni 21, Ugukomezwa ni 51,  bose ni 95. Basuwe bashyigikiwe ni  Abakateshisti babategura , umuyobozi wa Santarali, hari n’abakristu 10,  baje kubaba hafi.

Kuri chapelle ya  Mvumba :  Abanyeshuri :  Ukaristiya ya 1 ni 12, Batisimu ni 21, Ugukomezwa ni 22,  bose ni  55.   Abaje kubashyigikira ni Abakateshisti babategura,  Umuyobozi wa  Chapelle  n’Umunyamabanga.Bagaragaje ibyishimo byo gusurwa.

 Kuwa 16/02/2019 :  PARUWASI   GAHARA :

Le 16/02/2019 :   PARUWASI  BARE

 • Abigishwa ba Santarali  KIBARE, hitabiriye  abigishwa 345 : Abanyeshuri : Ukaristiya ya 1: 70, Batisimu: 154,   Ugukomezwa : 171, abakuru : 50.
 • Abigishwa ba Santarali BARE, hitabiriye abigishwa 541 :  Abanyeshuri :  Ukaristiya ya 1 : 179, Batisimu : 161, Ugukomezwa : 173, Abakuru :20
 • Abigishwa ba Santarali MULINJA, hitabiriye abigishwa 273 : Abanyeshuri : ukaristiya ya 1 : 65, Batisimu : 80, Ugukomezwa : 119, Abakuru : 9.

Le 09/03/2019 :  PARUWASI   ZAZA :

Le 16/03/2019 : PARUWASI  RUKOMA

Le 23/03/2019 :   PARUWASI  KANSANA

VIII :  GUSURA ABAKATESHISTI N’ABABENEVOLE MURI PARUWASI

Gusura Abakateshisti n’Ababenevole muri Paruwasi, byarakozwe, hagamije gusubiza amaso inyuma, kurebera hamwe ibyakozwe mu buzima  bw’umwaka w’ubwigishwa wa     2018-2019,    ibyagenze neza birashimwa, ibitaragenze neza biranengwa. Hatanzwe ibitekerezo   binyuranye  ku bikorwa by’umwaka w’ubwigishwa  wa  2019-2020.  Ibyavuzweho byose  byashyizwe  mu nyandikomvugo yo kuwa 24/06/2019  yashyikirijwe  abagombaga  kuyigezwaho.

Uko gahunda yo gusura Abakateshisti  n’Ababenevole muri za Paruwasi  ya  kurikijwe n’ubwitabire bwagaragaye:

IX.  KUWA  29/06/2020 : UMUNSI WA PETERO NA PAWULO BATAGATIFU

Umunsi Mukuru wahimbarijwe  mu maparuwasi :  hose  wagenze neza, Abakateshisti n’Abafasha babo basangiye Igitambo cya Misa, bakora ubusabane mu buvandimwe bwaranzwe n’ ibyishimo.

Muri Paruwasi ya Zaza ho nashoboye  kuhaba uyu munsi bawuhuje n’igikorwa cyo guha ubutumwa abakristu 17 bwo  kuyobora  umuhimbazo muri Zone z’ubutumwa   wabaye   n’umunsi wa Karitasi  muri Paruwasi ya Zaza imiryangoremezo yarihiye abakene babo,  mutuel ku bantu  84, wabaye munsi ushimishije cyane washojwe n’ubusabane bwahuje abantu benshi kandi bingeri zose mu byishimo byinshi.

X.  GUHUZA ABAKURU B’ IMIRYANGOREMEZO N’ABA  ZA SANTARALI.

Guhuza Abakuru b’Imiryangoremezo  n’Abakuru ba za Santarali ni igikorwa kigamije gufasha Abakristu guhugukira  kwita ku bigishwa  bacu , kubabungabunga no kubakurikirana  aho bari.

Tableau iragaragaza uko  Paruwasi zasuwe , ubwitabire bw’abakuru b’Imiryangoremezo n’Abakuru ba za Santarali, muri rusange, bose basobanuriwe uburyo bwo kubungabunga Abigishwa  bacu,  barabyishimiye, ubu twizeye gukorana na bo,  kubaba hafi, mu buryo bwo gukurikirana  umwigishwa tuzi neza aho abarizwa.

XI. KWIFATANYA N’ABAKATESHISTI BAGIZE IBYISHIMO CYANGWA IBYAGO

Kuwa 02/01/2019 : Umukateshisti  Justine MUSABYEYEZU  wigishirizaga muri Santarali ya Kankobwa Paruwasi ya Nyarubuye,  yitabye Imana mu bitaro by’i Kirehe, nyuma y’indwara yari amaranye  igihe kinini yashyinguwe  kuwa 04/01/2019 mu rugo rwe  i Kankobwa  kandi yaherekejwe n’abantu benshi, n’abakateshisti baje ku muherekeza  bari benshi.

Muvandimwe Kateshisti Justina, wakunze ubutumwa bw’Umukateshisti  ubigaragaza ubwitangira cyane, ubukundisha uwo mwashakanye abwinjiramo maze arabwakira  abwiyumvamo abitewe na we  n’ubu ishyaka yifitemo ni ukubukomeza abamubona bose bakakwibuka.  Imana wakoreye utijana nikwakire  maze iguhe kuruhukira iteka mu mahoro adashira.  Turagusabira,  na we  mu ihirwe  ryawe waronse ukomeze  udusabire  dutunganire Imana n’abantu mu byo dukora byose.

Bikozwe  kuwa  31/08/2019,

Sr  Marie- Françoise  TWISUNZEMARIYA, Animasiyo ya Kateshezi  y’Abigishwa.

Padiri Jean Claude RUBERANDINDA, Perezida wa Komisiyo ya Kateshezi

Facebooktwitterlinkedininstagramflickrfoursquaremail
#

Comments are closed