Kuri iki cyumweru tariki ya 28/01/2018  imbaga y’Abakristu ba Paroisse ya Mukarange baturutse imihanda yose bahimbajwe n’ibirori by’umuhango wo kwegurira Imana Kiliziya nshya y’iyo Paruwasi
. Iyo imihango yabimburiwe n’umutambagiro w’abakristu benshi barangajwe imbere n’urugaga rw’Abihayimana, ku isonga Nyiricyubahiro Musenyeri wa Diyosezi ya KIBUNGO, n’abasaserdoti.

Nyuma y’uwo mutambagiro nibwo umuhango nyirizina wo gutaha no guha umugisha Kiliziya nshya watangijwe mu byiciro byawo

common medical condition leading to fear, loss of imageintercourse? buy cialis online.

.

Icyiciro cyabimburiye ibindi ni uwo gushyikiriza Umwepisikopi imfunguzo nk’ikimenyetso ko Kiliziya imushyizwe mu biganza. Umuhango wakomeje Umwepisikopi nawe ashyikiriza Padri Mukuru wa Paroisse Mukarange Imfunguzo yakiriye.

Icyo cyiciro cyasojwe no gufungura ku   mugaragaro inzugi za Kiliziya baboneraho gutanga uburenganzira ngo abitabiriye umuhango binjire bakomeze gukurikirana n’ibindi byiciro by’uwo muhango.

Abakristu bamaze kwinjira no gufata ibyicaro hakomeje igitambo cya misa nk’uko bisanzwe cyakorewemo indi mihango.

Nyuma y’inyigisho ya Nyiricyubahiro Musenyeri yabwiraga abakristu ko kubakira Imana Ingoro nziza ari ukwitegura guhura n’Imana. Nyuma y’iyo nyigisho, hakomeje ibyiciro by’umuhango bivugwa ko ari ryo zingiro nyirizina ari byo:

  • Isengesho ryo kwegurira Imana iyo Kiliziya nshya
  • Guha umugisha Altari, kuyisiga amavuta no kuyosa. Ibyo byakorewe no ku nkuta zose za Kiliziya nshya.
  • Gutegura Altari bashyiraho igitambaro cya bugenewe: indabo ndetse n’amatara n’umusaraba.

Mbere yo gutura igitambo kuri altari nshya, hakozwe ibyiciro bya nyuma by’uwomuhango aribyo:

  • Guha umugisha ubushyinguro bw’umubiri wa Kristu no kwimika ishusho ry’umubyeyi Bikira Mariya n’iryaYozefu umurinzi wa Paroisseya Mukarange.

Ibyo byiciro by’umuhango wo gukingura no  guha umugisha Kiliziya Nshya bakomeje imihango isanzwe ya Misa ntagatifu ari gutura amaturo, gutura igitambo cy’ Ukarisitiya no guhazwa. Ibibyakorewe mu byishimo n’umunezero byagaragaraga ku maso yabari bitabiriye. Nyuma y’igitambo cya Misa havuzwe Imbwirwaruhame zitandukanyeza PadriMukuru, uhagarariye abakristu ba Mukarange, uhagarariye ubutegetsi bwite bwa Leta, zasojwe n’ijambo rya Nyiricyubahiro Musenyeri wa Diyosezi ya Kibungo wari wayoboye imihango ndetse yatuye n’igitambo cy’ukaristiya
.

  

Imbwirwaruhame zisoje, abitabiriye bose bakoze ubusabane basangira ku byobejeje mu byishimo n’umunezero.

Joseph HABIYAKARE

Paruwasi Mukarange

Facebooktwitterlinkedininstagramflickrfoursquaremail
#

Comments are closed