ParoisseEcole
1BareEcole Primaire Tunduti
2KabarondoEcole Primaire Cyinzovu
3KansanaEcole Primaire Kigarama
4KibungoEcole Primaire Muliza 
5KibungoEcole Primaire Nyagatovu
6MukarangeEcole Primaire Nyamirama
7MukarangeEcole Primaire Shyogo
8MunyagaAurora Giovannini
9NyakabungoEcole Primaire Nyakabungo
10NyakabungoEcole Primaire Migera
11RemeraEcole Primaire Rujambara
12RemeraEcole Primaire Remera
13RuhundaEcole Primaire Nyarubuye Catholique 
14RukaraEcole Primaire Nyabigega
15RukaraEcole Primaire Kiyenzi
16RukaraEcole Primaire Ryamanyoni
17RukaraEcole Primaire Rwinsheke
18RukaraEcole Primaire Rwinkuba
19RukaraEcole Primaire Gacaca
20RukiraEcole primaire Buliba
21RukiraEcole Primaire Rurenge Catholique 
22RukomaEcole Primaire Rubago
23RwamaganaEcole Primaire Ruyonza
24RwamaganaEcole Primaire Ruramira
25RwamaganaEcole Primaire Kabuya Catholique 
26RwamaganaEcole Primaire Rwamagana Catholique 
27ZazaEcole Primaire Shywa